top of page
  • Matt Fogarty

Returning to Lithuania from the UK?If you have plans to either move to Lithuania or return to Lithuania having lived in the UK for some time, you may need some, or all, of your official UK documentation legalised before attempting to register any marriages, children or deaths in Lithuania.


According to Aurelija Laurušonytė, Third Secretary at the London Embassy of Lithuania;


"All official documents (e.g. marriage, birth or death certificates) issued by UK institutions should be legalised with apostille (by Legalisation Office) and translated into Lithuanian."


Here at The Apostilles Group, we can order copies of  your official UK institutional documents specifically for legalisation (allowing you to keep originals), have them legalised and translated

in a single order. We will deal with all necessary professionals and institutions, leaving you to organise the rest of your big move.


 

Jei planuojate arba persikelti į Lietuvą, ar grįžti į Lietuvą, kai kurį laiką gyvenote JK, prieš pradėdami bandyti užsiregistruoti apie santuokas, vaikus ar mirtį Lietuvoje gali prireikti šiek tiek ar visų oficialių JK dokumentų legalizavimo.

Pasak Lietuvos ambasados ​​trečiojo sekretoriaus Aurelijos Laurušonytės;

"Visi JK institucijų išleisti oficialūs dokumentai (pvz., Santuokos, gimimo ar mirties liudijimai) turėtų būti legalizuoti apostille (legalizavimo tarnyba) ir išversti į lietuvių kalbą."

Čia "The Apostilles" grupėje galime užsisakyti savo oficialių JK institucinių dokumentų kopijas specialiai legalizavimui (leidžiant jums saugoti originalus), juos legalizuoti ir išversti į vieną užsakymą. Mes susisieksime su visais reikalingais specialistais ir institucijomis, paliekant jums galimybę organizuoti likusį jūsų didelį žingsnį.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page